T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kocaeli İl Halk Kütüphanesi

Tarihçe

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, ilk olarak eski Halkevi Kitaplığının  üzerine 1953 yılında “Maarif Vekaleti Umumi Kütüphanesi” adıyla kurulmuştur. Halk Eğitim Merkezi bina-sının giriş katında 1988 yılına kadar hizmet veren Kütüphanemiz,bu tarihten itibaren  merhum Sakıp SABANCI tarafından yaptırılarak Kültür Bakanlığına bağışlanan Sabancı Kültür Sitesi’nde hizmet vermeye başlamıştır.


17 Ağustos 1999 tarihinde cereyan eden deprem felaketinde hizmet binamız olan Sabancı Kültür Sitesinin de hasar görmesi üzerine, Nazmi Oğuz ve Zübeyde Hanım olmak üzere halen faal olarak çalışmakta olan Müdürlüğümüze bağlı şube halk kütüphanelerimizde hizmet vermeye devam etmiştir.


Sabancı Kültür Sitesinin bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 15 Kasım 2001 tarihinden itibaren burada tekrar okuyucu hizmetine açılarak hizmet vermeye başlamış olup, halen burada çalışmalarına devam etmektedir.

Genel Görünüm